Home
okt 30, 2022

Nieuwsbrief noovember 2022


                         Nieuwsbrief november 2022

Agenda:

09 november: Bingomiddag
10 november: Informatiemiddag
13 november: de Aanschuiftafel
17 november: Museumbezoek
19 november: de Bleijkebus
07 december: Vrijwilligersmorgen
14 december: Bingomiddag
17 december: Kerstmiddag

Wekelijkse activiteiten:
Internetcafé: elke maandag
- van 9.00 tot 10.30 uur vrije inloop
- van 10.30 tot 12.00 uur op afspraak of groepslessen
Koersbal: vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Bridge: aanvang 19.00 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten: aanvang 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:
Bingo aanvang 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*

* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatiemiddag notaris donderdag 10 november

In een testament kunt u bepalingen opnemen die uw partner een betere (financiële) positie geven, bijvoorbeeld ten opzichte van uw kinderen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw partner in het huis kan blijven wonen. Of dat uw kind pas na het overlijden van uw partner zijn erfdeel krijgt’.
Hebt u alles goed geregeld met betrekking tot het bovenstaande? Notaris Mr. H.S. Kleinburink komt op donderdagmiddag 10 november om14.00 uur naar Dorpshuis de Horst om ons het een en ander te vertellen over nieuwe ontwikkelingen binnen zijn vakgebied die voor onze doelgroep belangrijk zijn, o.a. het levenstestament. Altijd interessant en informatief om op de hoogte te zijn en te horen of bij u te zijner tijd alles naar uw wens uitgevoerd wordt.
Zondag 13 november de Aanschuiftafel
Het is herfst, de dagen worden korter, maar nog wel tijd om te genieten! Kom gezellig naar de aanschuiftafel waar weer heerlijk wordt gekookt, ditmaal door het team van Hans Langeler. Wilt u ook aanschuiven ? dan graag opgeven tot en met dinsdag 8 november. Ook echtparen zijn van harte welkom
Vanaf 12.30 uur bent u welkom en om 13.00 uur wordt begonnen met eten.
Tot ziens bij Wijngaard um d’n olden Smid

De kosten zijn € 8,= p.p. Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink, tel. 0575-464170 of m.hilderink@kickxl.nl
wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden dan vermelden. dit kost € 2,= p.p.

 

Zondag 13 november de Aanschuiftafel

Het is herfst, de dagen worden korter, maar nog wel tijd om te genieten! Kom gezellig naar de aanschuiftafel waar weer heerlijk wordt gekookt, ditmaal door het team van Hans Langeler. Wilt u ook aanschuiven ? dan graag opgeven tot en met dinsdag 8 november. Ook echtparen zijn van harte welkom
Vanaf 12.30 uur bent u welkom en om 13.00 uur wordt begonnen met eten.
Tot ziens bij Wijngaard um d’n olden Smid.

De kosten zijn € 8,= p.p. Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink, tel. 0575-464170 of m.hilderink@kickxl.nl
Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden dan vermelden. dit kost € 2,= p.p.

 Museumclub Nieuws !!!

Museum Arnhem is het meest kleurrijke museum van moderne en hedendaagse kunst in Nederland. Het is gelegen op een unieke plek, gebouwd op een groene stuwwal met een prachtig, wijds uitzicht over het landschap en de Neder Rijn. Museum Arnhem is vernieuwd. Het is in mei 2022 heropend met een nieuwe expositievleugel, gezellig café en een prachtige beeldentuin.
Hier wil ik graag met jullie naar toe op donderdag 17 november en ik geef op maandag 14 november om 20.00 uur een powerpoint met enige uitleg in “De Horst”. We zullen mooie werken zien in de tentoonstelling “Een nieuwe kijk op een eeuw neo-realisme”, van o.a.
Pyke Koch, Jan Mankes, Dick Ket, Carel Willink, Charley Toorop enz. enz.
Er is ook een speciale tentoonstelling “Tenminste houdbaar tot .. “ waar klimaatverandering en milieuvervuiling de kunstenaars bezig houden.
De nadruk ligt in dit museum op de 20ste -eeuwse kunst, met een grote vaste collectie.
Opgave mogelijk tot 12 november bij Aly Janssen, St. Janstraat 37 te Keijenborg.
Tel: 0575460085 mobiel: 0621935619 mail: aly@janho.nl

Bijeenkomst overleg Bleijkebus 28 september 2022. (verslag)

De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking met een aantal nieuwe vrijwilligers maar ook om met elkaar van gedachten te wisselen over de invulling en voortzetting van de uitstapjes met de Bleijkebus.
Temeer daar Dinie Huis in ’t Veld, die in de voorgaande jaren de organisatie van dit geheel op zich nam, te kennen had gegeven een stapje terug te willen doen.
Jan Huis in’ t Veld, die de hele organisatie administratief in kaart bracht en nog steeds maandelijks onderhoudt, gaf aan dit werk te willen voortzetten.
De tochten met de Bleijkebus vergen vooraf nog een hele organisatie; waar gaan we naar toe,wie gaan er mee, zijn er rolstoel gebruikers, wie gaan er als vrijwilligers mee? Etc.
Allemaal aspecten waar je als vrijwilliger niet altijd direct bij stilstaat op het moment dat je je aan-meld. We zijn dan ook als bestuur ontzettend blij met de vele nieuwe vrijwilligers die zich voor de-ze activiteit hebben aangemeld.
Carina te Stroet, Maria Kemp, Ellie Huis in ’t Veld, Evelien Takkenkamp, Thea Rondeel en Ria Boers komen het team als begeleider versterken en Theo Jansen als chauffeur.
Het huidige team; Dinie en Jan Huis in ’t Veld, Thea Weverink, Maria Hendriks en niet te verge-ten de chauffeurs Tonnie Willemsen en Dirk Lakerveld zijn dan ook blij met de versterking.
Komend jaar zullen er 1 x per 6 weken tochten met de Bleijkebus worden gemaakt. Dit in plaats van nu 1x per 4 weken. Thea Weverink is de contactpersoon voor het Bleijkebusteam.
De rondvraag leverde geen extra vragen op waarna de vergadering werd gesloten.

Frans de Vrught

RABO Clubsupport 2022

De RABO actie heeft voor onze vereniging het mooie bedrag van € 593,00 opgebracht.
Alle mensen die hebben gestemd op de KBO, hartelijk dank voor uw steun.

Lastenverlichting voor inwoners van gemeente Bronckhorst

De forse stijging van energiekosten, brandstofkosten en kosten voor levensmiddelen voelen steeds meer inwoners in hun portemonnee. De gemeente komt dit jaar met extra steunmaatrege-len. Het gaat om de volgende maatregelen:
- Verhogen van de inkomensgrens voor minimaregelingen naar 130% van de bijstandsnorm
- Opnieuw beschikbaar stellen van de energietoeslag van € 1300 in 2023.
Door deze ruimere ondersteuning kunnen meer huishoudens aanspraak maken op toeslagen.
Aanvraag indienen: Via online contactformulier www.bronkchorst.nl. of via 0575-750250.
schroom niet en maak een afspraak met een van de sociale teams, deze mensen zitten er speci-aal voor om u verder te helpen. Dus bij twijfel gewoon informatie inwinnen het kan u honderden euro’s schelen.
Of ga anders langs bij de Formulierenhulp Bronckhorst.

Dat is een groep geduldige vrijwilligers die samen met u vragen doorneemt.
Zij zijn de volgende donderdagen van 16.00 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis aanwezig:
03 en 17 november, 01 en 15 december.
U kunt zonder een afspraak langs gaan. Het maakt niet uit met wat voor soort formulier u komt.

Kijk op www.bronckhorst.nl/formulierenhulp voor meer informatie.

Zlim Thuis

Vaak zitten stekkers om schemerlampen aan te doen op onmogelijke plaatsen, u kunt er haast niet bij en moet op de knieën achter de stoel om de lamp aan te doen.
De klik-aan-klik-uit startset, bestaande uit drie stekkers en een afstandsbediening, maakt het mogelijk om lampen die op moeilijke plekken zitten makkelijk aan- en uit te zetten. Je hoeft alleen de stekker in het stopcontact te doen en daar de lamp op aan te sluiten. Vervolgens kan je met één klik op de afstandsbediening vanaf de bank de aangesloten lampen bedienen. Dit artikel is te koop bij Zlim thuis aan de IJsselkade 17, 7001 AN Doetinchem of via de webshop zlimthuis.nl
Landelijke telefoon: 088 171 7370. Prijs voor leden € 26,50, voor niet leden € 29,50, bij afhalen.

KBO Keijenborg opende het nieuwe seizoen (verslag)

De opening van het seizoen van KBO Keijenborg was op vrijdag 7 oktober: een optreden van de Sotte Sussen in de Horstzaal van Dorpshuis de Horst.
In een goed gevulde zaal begon na de koffie met cake het optreden van de Sotte Sussen, twee vriendinnen/buurvrouwen uit Klarenbeek/Voorst. Met zijn tweeën wisten ze het publiek enthousiast te krijgen met bekende liedjes uit de jeugdjaren van de aanwezigen. Het samenspel met het publiek was fantastisch, dit kwam ook doordat er geen echt podium was. De dames liepen, al zingend, tussen de tafeltjes door. Bij ieder nummer voegden ze passende attributen toe aan hun outfit, bijvoorbeeld een staart bij ‘De kat van ome Willem is op reis geweest’. De dames straalden zelf plezier uit en dat werkte door op het publiek. Het was duidelijk te zien dat iedereen genoot van dit ongedwongen, gezellige optreden. Kortom een schot in de roos om dit nieuwe seizoen mee te beginnen!

De Bleijkebus. (verslag)

Op zaterdag 15 oktober gingen we weer op stap met de Bleijkebus. Dit keer was de bestemming Winterswijk. We bezochten het museum “De Wereld van Wenters”. Een kleinschalig museum dat bestaat uit twee thema’s. De bekende mensen die er in het dorp hebben gewoond en de oude bakkerij.
In het verleden woonden er o.a. Gerrit Komrij schrijver, poëet, toneelschrijver,
Piet Mondriaan de schilder, Tante Riek, alias Heleen Kuipers- Rietberg die een heldenrol in de oorlog heeft vervuld. Het werd ons vol overgave verteld.
Het andere gedeelte was de bakkerij/winkel die in oude glorie was gerenoveerd. Het bracht heel veel herinneringen boven uit vervlogen tijden. Het was een feest der herkenning.
De dag werd afgesloten in eetcafé “de Waoge” in Halle waar het goed toeven was. Lekker gegeten en een toost op de fijne middag. Op de terugweg werden we nog getrakteerd op een prachtige zonsondergang. Rond kwart over zeven heeft Tonny iedereen weer veilig thuisgebracht.
Tonny, Diny en Evelien.

Verslag overleg KBO Keijenborg met ProWonen 29-09-2022.

Aanwezig: Bernadette Arends ( gemeente Bronckhorst),Bart Ruiterkamp en Marijke
Minderman( ProWonen),Frans de Vrught en Marijke Hilderink,( KBO
Keijenborg).

Doel van het gesprek:
• Delen van beelden hoe partijen tegen nieuwbouw in Keijenborg aankijken.
• Eerste verkenning naar behoefte van de inwoners van Keijenborg

1. Beeld van de huidige woningmarkt in de regio Achterhoek
De regio de Achterhoek heeft de ambitie om 11.500 woningen te bouwen. De krimp die een aantal jaren geleden verwacht werd heeft niet doorgezet. Dus het slot is er af. Er mag weer gebouwd worden.
Zowel gemeente als ProWonen hebben als standpunt dat nieuwbouw in alle kernen kan landen. In de kleine kernen wordt er gebouwd naar de behoefte van inwoners.. Dus het is zoeken naar een goede balans en steeds bijsturen wanneer nodig.

2.Beeld en ambitie vanuit de corporatie sociale huurwoningen in Keijenborg
De nieuwe koers van ProWonen is dat er van een krimp van woningen in de kleine kern geen sprake meer is. Zo zullen in Keijenborg, na de sloop van gebouwen aan de Koldeweiweg, waar-schijnlijk levensloopbestendige woningen worden teruggebouwd. Daarnaast is er ruimte om bij nieuwbouwplannen in Keijenborg ook een deel sociale huur te bouwen..
ProWonen heeft geen andere dan de huidige grondposities in Keijenborg en is daarmee afhanke-lijk van derden om te kunnen bouwen.

3. Beeld en ambitie vanuit de gemeente nieuwbouw in Keijenborg
In samenwerking met de woningcorporaties zorgen we voor het toevoegen van woningen op de juiste plaatsen, voor de juiste doelgroepen en in het juiste prijssegment. Betaalbaar wonen is hier-in erg belangrijk.
Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst, hierbij de link:Ruimte voor wonen - Home - Gemeente Bronckhorst
Daar kan men zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief ‘Wonen in Bronckhorst’, hierbij de link:
Nieuwsbrief wonen in Bronckhorst - Ruimte voor wonen - Home - Gemeente Bronckhorst

4. Beeld van KBO van de behoefte
KBO kent veel ouderen die op zoek zijn naar een andere woning. Zij zoeken het meest in de koopsector. Daar is geen aanbod. Maar mensen willen wel graag in Keijenborg blijven wonen vanwege de sterke sociale cohesie/gemeenschapsgevoel.
KBO wil dit inventariseren. Deze inventarisatie kan bijgewerkt worden en met gemeente worden gedeeld.

5. Behoefte van de inwoners in Keijenborg
Partijen willen de woonbehoefte graag beter in beeld brengen. Daarom is het voorstel om samen met de Dorpsraad en KBO een avond te organiseren voor inwoners (jong en oud) van Keijenborg waarbij Gemeente en ProWonen voorlichting/visie geven op de bouwopgave in Keijenborg.
Deze infoavond zal in januari 2023 door de Dorpsraad en KBO plaats vinden
Meer info: nieuwsbrief van december.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


              Alle jarigen in november:

                          van harte gefeliciteerd

                                   wij wensen u een fijne dag!

 

                                       Het volgende Magazine en de Nieuwsbrief verschijnen 29 november

Copyright © 2004-2023 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee