Home
okt 24, 2023

Nieuwsbrief november


Nieuwsbrief november 2023

Agenda:

28 oktober : Bleijkebus
06 november : Info Museumclub de Horst
08 november : Museumclub s’ Hertogenbosch
08 november : Bingo
12 november : Aanschuiftafel
15 november : Presentatie slagerij Vlogman
22 november : Klompenmakershuus
24 november : Toneel IJzerlo
25 november : Bleijkebus
13 december : Bingo
16 december : Kerstmiddag
19 december : Bloemschikken

Wekelijkse activiteiten:

Internetcafé: elke maandag
- van 9.00 tot 10.00 uur vrije inloop
- van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
Koersbal: vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Bridge: aanvang 19.00 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten: aanvang 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:

Bingo aanvang 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*
* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief
Wij hopen u ook een keer te zien, van harte welkom!

 

Woensdagmiddag – kaartmiddag

De woensdagmiddag vanaf 14.00 uur is de kaartmiddag van de KBO in dorpshuis De Horst. Gezelligheid is dan troef. Meedoen daar gaat het om!!
Op dit moment wordt er kruisjassen, jokeren en wiesen gespeeld.
Soms komen er leden binnen die dan niet mee kunnen doen omdat de speeltafels bezet zijn. Dat is dan erg jammer. Hoe meer deelnemers, hoe meer mogelijkheden.
Daarom willen we de leden die het leuk vinden om op de woensdagmiddag een kaartje te leggen, vragen zich op te geven bij Paul Seesing (06-30412879) en daarbij aan te geven welk kaartspel de voorkeur heeft. Daarmee hopen we te voorkomen dat iemand voor niets komt. Zoals gezegd het gaat om de gezelligheid en het samen zijn.


Reactie op Keijenborgers willen bouwen !

Naar aanleiding van de K B O Nieuwsbrief van oktober waarin nogmaals een oproep via email heeft plaats gevonden hebben zich nu in totaal 25 mensen aangemeld. Dit zijn mensen die daadwerkelijk interesse hebben voor een sociale huurwoning / seniorenwoning te Keijenborg.
Eind oktober is er weer een vergadering gepland. We bespreken dan hoe verder te gaan met deze aanmeldingen. Hopelijk kan ik u in de Nieuwsbrief van december meer vertellen.
We houden u op de hoogte. Namens de Dorpsraad en KBO Keijenborg
Jan Waard, Marijke Hilderink en Frans de Vrught.

De Bleijkebus

Op zaterdagmiddag 28 oktober is het alweer de op een na laatste uitstapje van dit jaar met de Bleijkebus .
Carina te Stroet en Thea Weverink zorgen deze keer voor de begeleiding, Tonnie is de chauffeur. U wordt ’s middags om ca. 13.00 uur opgehaald en aan het eind van de middag weer thuis gebracht. Kosten zijn: € 20,-- per persoon
Opgave/ informatie: Thea Weverink, tel.:06-10351865 of theaweverink@hotmail.com

DE AANSCHUIFTAFEL zondag 12 november

Na 2 maanden eindelijk weer een aanschuiftafel. De kooksters hebben er zin in! We zijn blij u weer te zien in deze kouder wordende herfst. Kom en geniet! Vanaf 12.30 uur bent u welkom en om 13.00 uur wordt begonnen met eten. Tot ziens bij Wijngaard um d’n olden Smid De kosten zijn € 8,= p.p. Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink, tel. 0575-464170 of m.hilderink@kickxl.nl wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden dan vermelden. dit kost € 2,= p.p.

Slagerij Vlogman, woensdag 15 november 14.00 uur

Na informatieve bijeenkomsten van de notaris en apotheker met serieuze onderwerpen als tes-tamenten en medicijnen nu een luchtiger, smakelijker verhaal van de ambachtelijke slager. (Bij-na) iedereen komt wekelijks bij hem voor inkopen. Slager, een beroep dat er al jaren is, maar wat weten wij er eigenlijk over? Is er veel verschil met vroeger? Waarom kiest de slager voor een be-paald soort rund of varken om te slachten?
In 1962 opende opa Bennie Vlogman een slagerij in Vorden, vader Dick volgde hem op en runde het bedrijf vanaf 1983. Sinds 2020 werkt Roy, de derde van de generatie, in maatschap met zijn vader. Aan de hand van een PowerPoint presentatie gaat hij ons antwoorden geven op bovenstaande vragen. De tijd van een half varken in de diepvries maken is bij de meeste van ons lang geleden. Teilen vol met vlees, zelf leverworst, bloedworst maken, je kunt het je vast nog wel herinneren. Tegenwoordig stellen de mensen andere eisen aan vlees, meer gevarieerder en vooral zonder of met weinig vet. Wie at er vroeger carpaccio, bavette of cordon blue? Dat het slagersvak duidelijk meer uitgebreid geworden is duidelijk. De slager adviseert en denkt mee over nieuwe producten voor op de bbq of om te gourmetten, hij geeft suggesties voor het Kerst menu enz.
Heel belangrijk en lekker: Roy brengt enkele ambachtelijk gemaakte producten mee om ons te laten proeven, in ieder geval naegelholt en verse worst. Aan het eind van de middag bestaat de mogelijkheid om deze overheerlijke vleesproducten te kopen…
Wil je ook alles weten over het slagersvak, hapjes proeven en eventueel om iets lekkers te kopen aan het eind van de middag, van harte welkom!


Uitnodiging bezichtiging Klompenmakershuus

22 november 14:00uur
Waarschijnlijk heeft u het al wel gezien of gehoord. Het Klompenmakershuus, naast Dorpshuis de Horst, is voor een belangrijk deel vernieuwd. Mede dankzij enkele hardwerkende vrijwilligers.
In het Klompenmakershuus willen wij mensen laten zien en ervaren hoe het was om vroeger als klompenmaker te leven en te werken in Keijenborg en in de omgeving van Keijenborg.
Het dak met de overstek, de glazen pui en de winkelbetimmering (van populierenhout) hebben wij helemaal vernieuwd. Wij zijn blij dat het zover is.
Wie zijn wij? Anton van Ingen, Herman Voorendt en Jan Jansen, ook lid van het bestuur van Toeristisch Platform Hengelo en Keijenborg.
Op de Open Monumenten Dagen op 9 en 10 september hebben al veel mensen het Klompenmakershuus van binnen bewonderd.
Ook waren er scholieren van twee scholen die hun ideeën over klompen en te maken attributen lieten zien. De bezoekers waren enthousiast over wat er te zien was en wat er verder wordt ontwikkeld.
Heeft u nog verhalen, anekdotes of spullen over de geschiedenis van de klompenmakers in Keijenborg en Bekveld, die wij aan bezoekers kunnen laten zien? Daar zijn wij heel blij mee! U kunt het ons mailen of u kunt ons bellen.
Of u vertelt het op de bijeenkomst die we speciaal voor leden van het KBO organiseren!
Wij nodigen u namelijk uit om op woensdag 22 november om 14.00 uur het Klompenmakershuus te komen bekijken. Wij zorgen voor koffie/thee met wat lekkers.
U kunt zich aanmelden bij eerder genoemde personen, bellen naar Jan: 06-55715459 of mailen info@tphk.nl. Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten op 22 november. Tot dan.
Jan Janssen, Anton van Ingen en Herman Voorendt.

Toneel in IJzerloo

vrijdag 24 november om 19.30 uur
Omdat de toneelavond in Rha een succes was, nogmaals een soortgelijke suggestie. Het toneelstuk ‘Bi-j de dokter’ wordt op bovenstaande datum gespeeld in de Pokkershutte, Loordijk 12 in IJzevoorde.
Kaarten hiervoor kunt u telefonisch bestellen 0630399388, kosten € 6,-- per stuk en op de avond zelf af te halen. Het is niet bekend of het mogelijk is om te pinnen. Wilt u graag gaan maar niet alleen, meld u dan telefonisch aan bij Karin 0575-463170 of Francy 0575-463467. Bent u bereid om iemand mee te nemen dan horen wij dit ook graag.
Ter info: Evelien Evers, de schrijfster, geeft de volgende omschrijving van de inhoud:

Kluchtig bli-jspel in dri-j bedrieven.

Der is ’n niejen dokter in de praktijk van dokter Zijstra. ’n Ieder dech der ’t ziene van. Hi-j is toch gin famillie van Mulleman dee vrogger in den Enk woonden? Wat was doar toch met? En wat mot den zwarver in 't darp? Bi-jnao niemand wet ’t en wie ’t wel wet zegt niks. ’t Is dan ok ’n gelol van hier töt gunder in de wachtkamer.

Uitstapje zaterdagmiddag 25 november.

Bij deze doen we nu al een oproep voor het laatste uitstapje van dit jaar met de Bleijkebus. Het is al jaren achtereen dat we dan een bezoek brengen aan de Intratuin in Lochem. Dit om de mensen in de gelegenheid te stellen, te genieten van de grootse kerstuitstalling,
die hier jaarlijks plaats vindt. Evelien Takkenkamp en Frans de Vrught zorgen deze keer voor de begeleiding, Theo is de chauffeur.
U wordt ’s middags om ca. 13.00 uur opgehaald en aan het eind van de middag weer thuis gebracht. Kosten zijn: € 20,-- per persoon.
Opgave/ informatie: Evelien Takkenkamp, tel.:06-11221577 of evelientakkie@hotmail.com

Leden zijn al 20 jaar het kloppend hart van bridgeclub De KeiLeden en oud-leden werden dinsdag 26 september jl dan ook hartelijk ontvangen en de oud-leden werden vereerd met een mooie corsage. Ze waren blij verrast. Van de aanwezige leden, zijn er 3 nog steeds lid van de club, te weten Trees Sueters, Mini Peters en Rikie Nieuwenhuis.
“Onze club bestaat niet alleen uit tafels en stoelen, maar vooral uit mensen en wij zijn dankbaar voor elke bijdrage die de leden hebben geleverd om te kunnen groeien tot deze gezellige club” aldus de woorden van de voorzitter Marijke Hilderink.
De club is begonnen met 16 leden op 9 september 2003 onder auspiciën van de KBO. De maandelijkse contributie van €2,50 werd keurig bijgehouden in een schrift en een kasboek. Door het geven van bridgecursussen komen er veel nieuwe leden bij en wordt de kleine zaal ingeruild voor een grotere. Er wordt momenteel in twee lijnen gespeeld en de laatste jaren wordt er ook een zomercompetitie georganiseerd. Inmiddels telt de club 56 leden.
“We herinneren ons de spannende wedstrijden en vooral de vriendschappen die zijn ontstaan!” aldus Marijke.
Reden genoeg om er samen met de leden een mooi feestje van te maken na 20 jaar! Het eerste deel met leden en oud leden wordt in dorpshuis De Horst ingeluid met een mooi clublied. Gevolgd door een muzikale bingo met aansluitend een gevarieerd stamppottenbuffet, uitstekend verzorgd door Emiel en zijn vrouw.
Natuurlijk moet er ook gekaart worden en wordt er met de huidige leden gebridged, waarbij de lijnen worden gemixt, een mooie manier om een ieder nog beter te leren kennen.
Dankzij de inzet van het kloppend hart van de club, onze leden, kijken we terug op een mooi jubileumfeest.

Bloemschikken dinsdag 19 december om 14.00 uur in de Horst ??

Wij willen inventariseren of er belangstelling is om samen met KBO leden een kerststukje te maken. Onder leiding van bloemiste Jolanda ga je iets moois creëren. Kosten € 20,-- dit is inclusief alle materiaal en koffie.
Aantal deelnemers minimaal 10 en maximaal 20. Geïnteresseerd?
Graag voor 4 december telefonisch opgeven bij Karin 0575-463170
of per mail: activiteiten@kbokeeijenborg.nl

Wandelmiddagen

Vanuit de KBO-leden hebben wij gehoord dat er interesse is om het wandelen weer op te starten. De bedoeling is dat we een route van 5 tot 10 km gaan lopen in de nabijheid van Keijenborg, eventueel met een tussenstop voor een kopje koffie of thee.
Samen met de mensen die zich aanmelden gaan we een dagdeel kiezen en de frequentie hoe vaak we op pad gaan. We horen graag van u.
Opgave/Informatie: Ria Boers tel 06-13752008 of e-mail riaboers@upcmail.nl
Dorpskamer Hengelo
Begin dit jaar zijn er in Vorden en Steenderen een dorpskamer geopend, op 2 oktober jl is daar een derde dorpskamer bijgekomen in Hengelo.
De dorpskamer bevindt zich in de bibliotheek aan de Sterreweg 10 in Hengelo (Gld).
De dorpskamers zijn onderdeel van de Stadskamer, www.stadskamer.com
De dorpskamer biedt een voorliggend inloopvoorziening. Alle inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn welkom, zonder dat een indicatie nodig is.
Er is ook geen wachtlijst. Men is welkom voor koffie/thee en een praatje. Er is altijd iemand van de Dorpskamer aanwezig die een luistert oor biedt en tijd heeft voor kennismaking. Wij ontwikkelen activiteiten vanuit de vraag en gaan in eerste instantie met een bezoeker op zoek naar wat degene graag zou willen doen/ontwikkelen.
De route van de vraag, noemen wij dat. Route omdat het vaak een hele route kan zijn om te (her)ontdekken wat je leuk vindt, kunt of wilt doen.
Waarbij eigen regie voorop staat; niets moet, maar vooral in je eigen tempo. De bezoeker bepaalt zelf wanneer hij/zij komt en hoelang wil blijven. In Vorden en Steenderen kunnen wij al spreken van een mooie club, mensen die elkaar met regelmaat treffen en de verschillende initiatieven die zijn ontstaan. Op naar mooie samenkomsten, initiatieven en gezelligheid in de Dorpskamer in Hengelo

Wieter Weg fietsen (verslag)

Er was weer een fietstocht georganiseerd op 28 september om verderop van een locatie te vertrekken.
Dit keer was het vertrekpunt rustpunt De Langenbrinck Eerlijk Heerlijk in Breedenbroek. Bij de vers gezette koffie konden we kiezen uit appeltaart of mon chou, allebei (h)eerlijk! Met z’n tienen zijn we vertrokken en na
ca. 5 km werd er gekozen voor de lange of de korte route. Een eind langs de Aastrang, een stukje Duitsland en vanaf Anholt langs Huis Landfort naar Megchelen. In ’s Heerenberg hebben we onder de rook van het kasteel geluncht en daarna gingen we via een afwisselende route terug naar het rustpunt. We hebben hier nog iets gedronken en gezellig nagepraat. De vrouw des huizes had, op ons verzoek, gezorgd voor iets te knabbelen, ook tomaat en paprika uit eigen tuin. Kortom het was weer een geslaagde dag, mede dankzij het goede fietsweer!

Anneke Schep bijt de spits af van het nieuwe seizoen KBO Keijenborg (verslag)

Op 13 oktober 2023 vertelde Anneke Schep (trouwambtenaar in de gemeente Raalte) in een goed gevulde zaal in De Horst over haar ervaringen als pensionado. Na jarenlang lesgeven waagde ze het haar werkzame leven achter zich te laten, ze gaf uitgebreide informatie over wat zij zelf ervaren had, doorspekt met verhalen van anderen. Meerdere markante uitspraken van bekende Nederlanders werden aangehaald o.a. het relaas van Martine Bijl over cosmetische behandelingen. Ook was er interactie met de aanwezigen. Een bloemenquiz en verder een stukje kennis: hoeveel bekende werkzame Nederlanders van 70 jaar of ouder ken je? Helaas konden we de hoogste score niet evenaren.

Leuk was de rimpelmassage, maar alleen deze ene keer zou niet helpen, thuis goed oefenen dus. Ze sloot de avond af met haar hilarische date ervaringen, gelukkig heeft ze uiteindelijk een fijne partner gevonden.
Het was een mooie avond met veel punten van herkenning voor velen…
Zij hield een ieder een spiegel voor, het belangrijkste advies om mee te nemen:
(BE)LEEF, DOE NIEUWE DINGEN, CARPE DIEM!!

Het verhaal van de vier kaarsen

Heel langzaam branden de vier kaarsen.
De omgeving was zo stil dat men ze kon horen praten….
De eerste kaars zei:
IK BEN DE VREDE en niemand kan beletten dat ik uitga.
Het vlammetje werd steeds kleiner en ging uit.
De tweede kaars zei:
IK BEN HET VERTROUWEN en meestal kan ik gemist worden,
dus het heeft geen zin meer dat ik blijf branden.
Toen ze stopte met praten, blies een zuchtje wind haar uit.
De derde kaars zei:
IK BEN DE LIEFDE en heb de kracht niet meer om te blijven branden.
De mensen negeren mij, zij vergeten zelfs hun naasten te beminnen.
Ze wachtte niet langer en doofde uit.
Plotseling kwam er een kind en zag dat er drie kaarsen uit waren en vroeg:
“Waarom branden jullie niet verder?”
Toen zei de vierde kaars:
Wees niet bang, IK BEN DE HOOP.
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van DE HOOP en stak de andere drie
kaarsen weer aan.
De vlam van DE HOOP zou nooit uit uw leven mogen verdwijnen en iedereen zou
HOOP – VREDE – LIEFDE en VERTROUWEN moeten koesteren.
ZORG DAT DE KAARSEN BLIJVEN BRANDEN!!


     Alle jarigen in november

      Van harte gefeliciteerd

   Wij wensen u een fijne dag!De volgende Nieuwsbrief en Magazine Ons verschijnen 27 november.

Copyright © 2004-2024 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee