Home
dec 22, 2023

Nieuwsbrief januari


Nieuwsbrief januari 2024

Agenda:

7 januari Aanschuiftafel
10 januari Bingomiddag
13 januari Nieuwjaarsborrel
31 januari Jaarvergadering
11 februari Aanschuiftafel
14 februari Bingomiddag

 

Wekelijkse activiteiten:

Internetcafé: elke maandag
- van 9.00 tot 10.00 uur vrije inloop
- van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
Koersbal: vanaf 14.00 uur de Horst elke maandag
Bridge: aanvang 19.00 uur de Horst elke dinsdag
Kaarten: aanvang 14.00 uur de Horst elke woensdag

Andere activiteiten: / hoe laat / waar:

Bingo aanvang 14.00 uur in de Horst (woensdag)
Aanschuiftafel s.v.p. opgeven, (zaterdag/zondag)*
Bleijkebus s.v.p. opgeven, (zaterdag)*
* Zie info over opgeven elders in deze Nieuwsbrief
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarvergadering 2024

Datum woensdag 31 januari 2024
Tijd 14.00 uur
Locatie Dorpshuis De Horst, Keijenborg

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte zal er een invulling zijn met een ‘luchtig gedeelte’. “Buurvrouw en Buurvrouw zullen ons komen vermaken met een vrolijk Nederlands repertoire. Wij zorgen voor koffie/thee met cake en verder een consumptie. Bij deze Nieuwsbrief krijgt u de agenda voor deze vergadering en tevens de notulen van de vorig jaarvergadering die gehouden is in januari 2023. S.v.p. goed bewaren (Het is voorschrift dat er een minimaal aantal dagen zit tussen bekendmaken agenda en de daadwerkelijke vergadering, vandaar nu al).
Wij hopen op een grote opkomst!Beste leden van de KBO,

December, de laatste maand van het jaar is weer aangebroken. Voor veel kinderen een spannende tijd ; Sint Nicolaas. Een tijd van dichten, geven en veel genieten van de blijde gezichten. Gelukkig hebben we in Keijenborg een actieve verenigingsleven waardoor dit kinderfeest op een grootse manier, met het inhalen van Sint Nicolaas, gevierd kon worden.
Van dit feest komen we in de advent, een tijd om ons voor te bereiden op het Kerstfeest. Een feest van vrede op aarde. Helaas is dat voor velen ver weg. Laten we hopen dat ook voor de mensen die nu te maken hebben met oorlog en geweld de vrede gloort.
Voor ons is het een feest om samen te vieren en dat doen wij in onze kerstviering.
Voor u , wens ik u mede namens het bestuur, een heel fijne en gelukkig kerstfeest toe met allen die u dierbaar zijn.
Na het kerstfeest ligt het nieuwe jaar alweer in het verschiet. Wij hopen samen met u en de vrijwilligers weer veel activiteiten te organiseren in 2024.
Het bestuur wenst een ieder een zeer gezond en gelukkig nieuwjaar toe.
Het KBO Keijenborg organiseert vele activiteiten. Deze zijn ook incidenteel toegankelijk voor niet leden. Indien men met regelmaat deelneemt aan deze activiteiten is het wel de bedoeling dat men dan lid wordt. De kosten voor de organisatie worden dan gezamenlijk gedragen.
Om het nieuwe jaar luister bij te zetten organiseren wij een Nieuwjaarsborrel op 13 januari 2024 om 15.00 uur in het Dorpshuis De Horst. Graag ontmoeten wij jullie dan om elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen.

Paul Seesing,
voorzitter

Zondag 7 januari de aanschuiftafel

Na alle zon- en feestdagen,eindelijk weer in het gewone ritme komen, daar hoort natuurlijk ook de aanschuiftafel bij. De groep van Jose Langeler gaat er weer iets lekkers van maken, schuift u weer aan?
Vanaf 12.30 uur bent u welkom en om 13.00 uur wordt begonnen met eten. Tot ziens bij Wijngaard um d’n olden Smid De kosten zijn € 10,= p.p. Vooraf opgeven bij Marijke Hilderink, tel. 0575-464170 of m.hilderink@kickxl.nl wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden dan vermelden. dit kost € 2,= p.p.

Nieuwjaarsreceptie , verwelkoming nieuwe leden KBO Keijenborg

Onder het genot van een drankje en een hapje bieden we onze KBO leden de gelegenheid elkaar ‘een gelukkig 2024’ te wensen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen……. Vooral voor de leden die pas lid zijn: een warm welkom binnen onze vereniging, we hopen dat ze op deze manier leuke contacten kunnen leggen. Aan de hand van een power point presentatie laten we zien welke activiteiten er in 2023 georganiseerd zijn. Welkom allen!!
Datum zaterdag 13 januari 2024
Locatie Dorpshuis De Horst (in de bar)
Tijd: van 15.00 uur tot ………………… (zolang het gezellig is!)

Herinnering activiteiten per mail
KBO kondigt alle activiteiten en verslagen aan in de Nieuwsbrief. Een paar dagen vóór er iets plaatsvindt sturen wij er ter herinnering een mail uit. Helaas hebben niet alle leden een mailadres, (of ze hebben wel een mailadres, maar wij weten dat niet). Hebt u geen computer, beschikt u niet over een mailadres dan gaan wij ervan uit dat u alle data van komende activiteiten zelf noteert op uw kalender! Hebt u wel een mailadres s.v.p. doorgeven aan administratie@kbokeijenborg.nl

Bleijkebus 25 november (verslag)

Traditiegetrouw gingen we met de Bleijkebus in november naar Intratuin Lochem.
Ook dit jaar hebben we ons vergaapt aan al het moois wat opgesteld stond voor Kerst. De verscheidenheid is groot. Kunst of echt, kits of natuurgetrouw net waar je voorkeur naar uitgaat, het is er. Vaak hebben we ons afgevraagd of het allemaal verkocht gaat worden. Het is meer dan dat wij konden bevatten. (dat kan ook aan ons liggen)
Na een poosje rondstruinen was het tijd voor een lekker kopje koffie of warme chocolade met wat lekkers. Om vijf uur stonden we bij de Eetwinkel in Vorden voor een lekker maaltje. Op de terugweg nog de Kerstversiering aan de Zelhemseweg bewonderd. Om een uur of zeven was iedereen moe maar voldaan weer thuis.
Theo Jansen, (chauffeur) Frans de Vrught en Evelien Takkenkamp.

Vrijwilligersbijeenkomst (verslag)

Op de jaarlijkse vrijwilligersdag 7 december nodigde het bestuur van KBO Keijenborg haar leden uit voor een gezellige bijeenkomst. Voorzitter Paul Seesing heette iedereen van harte welkom. Hij trok een opmerkelijke conclusie: we hebben ca. 320 leden waarvan er bijna 80 als vrijwilliger actief zijn. Hier mogen wij echt trots op zijn! Dit betekent dat 1 op de 4 leden meewerkt aan de instandhouding van KBO Keijenborg én het goed laten lopen van alle activiteiten. Ongeacht de bestede tijd en energie: een dikke pluim voor alle aanwezigen in figuurlijke zin. En letterlijk: iedereen ontving een cadeaubon om te besteden bij Bloemsierkunst Jolanda. Een aantal mensen had aangegeven te stoppen met hun vrijwilligerswerk, zij werden extra in het zonnetje gezet. Gerard Schierboom, Loes Lucassen en Rikie Nieuwenhuis zorgden er jarenlang voor dat het Magazine/de ONS met de Nieuwsbrief bij velen van ons op de mat viel. Ben van der Schot fungeerde als chauffeur: halen en weer veilig thuisbrengen van de eters van de Aanschuiftafel. José Winkelman had een dubbele functie, ze was secretaresse van de Bridge en kookster bij de Aanschuiftafel. Ook Hans en José Langeler stoppen met helpen met het koken. Jan Huis in ’t Veld, de man van de cijfertjes, hield de administratie van zowel de Bleijkebus als de Aanschuiftafel zorgvuldig bij. Trees Melgers regelde alles rondom het volksdansen. Verder was zij contactpersoon van de regionale kaartbijeenkomsten. Bep Giesen ‘de dame van de bingo’, was iedere 2e woensdag van de maand paraat om aan de bingomolen te draaien. Ook verzorgde Bep de distributie van de Magazines naar de bezorgers. Samen hebben Bep en Trees vaak het jaarlijkse uitstapje georganiseerd, om het iedereen naar de zin te maken was niet altijd even gemakkelijk. Als dank kregen alle ‘stoppers’ een amaryllis waar ze hopelijk nog een hele tijd van kunnen genieten!

 


Keijenborgers willen bouwen !

De actuele stand van zaken m.b.t. het bouwen van seniorenwoningen in Keijenborg.
In totaal hebben 25 mensen zich aangemeld zij hebben daadwerkelijk interesse voor een sociale huurwoning / seniorenwoning te Keijenborg.
Eind oktober is er een vergadering geweest met de gemeente Bronckhorst.
Tijdens deze vergadering is afgesproken dat de gemeente een onderzoek opstart m.b.t. het aantal woningen op de locatie seniorenwoning te Keijenborg ” gymzaal”.
Verder zijn er vragen omtrent wie in aanmerking komen voor een sociale huurwoningen?.
In overleg met ProWonen zal er een informatie bulletin samen gesteld worden waarin de geïnteresseerden geïnformeerd worden over hoe, wie, wat en waar men aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoning.
In de aanmeldingen hebben de meeste geïnteresseerden kenbaar gemaakt te willen kopen.
Hierdoor kan een selectie gemaakt worden t.a.v. het aantal koop- en sociale huurwoningen. We houden u op de hoogte.
Namens de Dorpsraad en KBO Keijenborg,
Jan Waard, Marijke Hilderink en Frans de Vrught.


Seniorenconvent Bronckhorst

Het seniorenconvent behartigt de belangen van de ouderenbond en seniorenverenigingen in de gemeente Bronckhorst.
Dit convent is enkele decennia geleden ontstaan uit de vertegenwoordiging van de ouderenorganisaties; KBO Steenderen, PCOB Vorden, KBO Hengelo, KBO Drempt, Hummel en Keppel, Senioren Vereniging Vorden en KBO Keijenborg.
De opzet van het convent is dat de verantwoordelijke wedhouder van de gemeente Bronckhorst 4 maal per jaar met alle ouderenbonden in vergadering bijeen kwam en niet met de afzonderlijke bonden zodat er gezamenlijk bepaalde afspraken gemaakt kon worden met betrekking tot het ouderenbeleid en andere dringende zaken die in het belang waren van ouderen.
Door verschillende omstandigheden hebben de laatste jaren veel veranderingen plaats gevonden bij een aantal ouderenorganisaties die aangesloten waren bij het convent.
Zo is KBO Steenderen voor enkele jaren geleden al opgeheven. KBO Hengelo is per januari j.l. ook opgeheven. SHS Hengelo (Voormalig ANBO Hengelo/Steenderen) stopt per 01-01-2024, evenals PCOB Vorden, allen door gebrek aan bestuursleden.
Door al deze veranderingen zouden KBO Drempt/Hummel en Keppel, Senioren Vereniging Vorden en KBO Keijenborg als convent doorgaan.
In overleg met de 3 overgebleven ouderen bonden is besloten om ook het convent met ingang van 01-01-2024 op te heffen.
Reden is dat de 3 overgebleven ouderen bonden geen goede vertegenwoordiging zijn van de ouderen uit de gemeente Bronckhorst.
Afgesproken is om bij grotere acties m.b.t. het ouderenbeleid elkaar vooraf aan te spreken en dat eenieder zijn eigen ouderenbelangen individueel met de verantwoordelijke wedhouder bespreekt.
Voor KBO Keijenborg blijft het Seniorenconvent bestaan en is de belangenbehartiging van onze leden gewaarborgd vanuit het KBO bestuur en wordt waargenomen door Frans de Vrught.

 


Kerstmiddag (Verslag)

Zaterdagmiddag 16 december werd de traditionele kerstmiddag gehouden in de Horst. Voor een volle zaal werd de bijeenkomst door de voorzitter Paul Seesing geopend met een welkomstwoord.
Voor deze middag was verhalenvertelster mevrouw Hanny Elstak uit Ede uitgenodigd om enkele inspirerende verhalen te vertellen, passend in deze kersttijd.
Na de opening vertelde zij een prachtig verhaal, de zaal was muisstil en erg onder de indruk.
Hierna was er tijd voor de koffie/thee met een traditionele overheerlijke kerskrans van de plaatselijke bakker. Het tweede verhaal, ook weer met een kerstgedachte, maakte eveneens weer veel indruk in de zaal.
Hiermee werd het eerste deel van de middag afgesloten en de voorzitter bedankte haar voor de komst naar Keijenborg onder luid applaus van de aanwezigen.
Het was tijd voor een drankje en om gezellig bij te kletsen met elkaar.
Als verrassing kwam een gelegenheids kinderkoor, bestaande uit een aantal leerlingen van de basisschool. Zij zongen onder leiding van Annelies de Vrught een aantal kerstliedjes voor alle “opa’s en oma’s” in de zaal. Dit werd met een flink applaus gewaardeerd.
Om half vijf werd het traditionele hapjesbuffet geopend, wat iedereen zich goed liet smaken. Rond half zes nam de voorzitter het woord waarbij hij het belang van het samen zijn benadrukte en hij bedankte de bestuursleden voor de organisatie van deze middag.
Namens het bestuur bedankte hij iedereen voor hun komst en wenste hij allen een fijne Kerst, een voorspoedig Nieuwjaar en wel thuis.

 

 

                               Alle jarigen in januari

                                    van harte gefeliciteerd.

                                          Wij wensen u een fijne dag

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar,

Dat is wat we wensen aan elkaar.

Deze wens is natuurlijk erg fijn,

Maar er zijn altijd dagen die minder goed zijn.

Wat we wel aan elkaar kunnen geven,

Is echte vriendschap in het leven.

Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid,

Geef het door en we raken het nooit meer kwijt.

Want als je dit durft te blijven geven,

Komen vrede en geluk vanzelf in ons leven.

Dit is wat ik jullie wil wensen,

Dus geef het door aan alle mensen

----------------------------------------------


Het bestuur wenst u allen

fijne kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar

 

 

De volgende Nieuwsbrief en Magazine Ons verschijnen op 22 januari 2024

Copyright © 2004-2024 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee