Home

Welkom op de website van KBO Keijenborg.

 

€300,-- 

Dankbaar hebben wij een gift van €300,-- uit het "Reinierhilderinkfonds" van de "Schutterij st. Jan" in ontvangst genomen.
Dit bedrag is bedoelt om de activiteiten van "De Bleijkebus" voort te kunnen zetten.

 

 

Kerst Bridge

Dit jaar hadden we een belangrijke kerstbidgeavond, dus eerst even een goede warming-up door Willy Sessink
Daarna 3 ronden gebridge met verrassende uitslagen, waar zo'n warming-up al niet goed voor is.
De organisatoren hadden daarna een leuke verhalen bingo georganiseerd met mooie prijs.
Het was een geslaagde jaarafsluiting.

 

KBO (Krachtige Belangen Organisatie) is een vereniging voor 55-plussers in Keijenborg e.o.
Deze club probeert op te komen voor de belangen van alle 55-plussers. 


Wij organiseren:                                                 

 • activiteiten
 • internet café
 • maandelijkse bijeenkomsten
 • fietsen
 • wandelen
 • duofiets
 • koersbal
 • kaartmiddagen
 • bridgen
 • volksdansen
 • aanschuiftafel
 • museumbezoek
 • de Bleijkebus
 • reizen en/of uitstapjes 

 

 

KBO Keijenborg 50 jaar. Voor de film en foto's  klik hier

 Ontstaansgeschiedenis.

Op 22 februari 1968 op een feestvergadering van Schuttersgilde St. Jan is het idee ontstaan om wat voor de ouderen in de parochie Keijenborg te organiseren. Een kaartmiddag op de donderdag en 1 keer per maand een bijeenkomst, een ontspanningsmiddag bij café de Eikeboom zou voor veel ouderen zeer welkom zijn.
En zo ontstond de KBO “Ons Genoegen”.
Een jaar later werd een bestuur gevormd. De heer H. Hermans was de eerste voorzitter.
In de loop van de jaren veranderde er veel. Er werden vaste bestuursvergaderingen gepland en bestuurscursussen gevolgd. Ook kwamen er thema-avonden. We sloten ons aan bij de regio Achterhoek en de provincie Gelderland.

 

Copyright © 2004-2019 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee