Home

Welkom op de website van KBO Keijenborg.

Opmaat activiteiten

 

https://youtu.be/XO-4e7iNJJE

Donderdag 14 februari: Natuurbeleving / Tradities
Voor meer foto's klik hier.

 Afscheid van bestuursleden KBO-Keijenborg

De leden van de KBO Keijenborg kwamen op 30 januari 2019 in De Horst bijeen voor de jaarvergadering. Vooraf was er koffie met cake (die aangeboden was door De Horst).
Voorzitter Marijke Hildering opende voor de laatste keer de vergadering. Zij herdacht de overledenen van het afgelopen jaar op passende wijze met het aansteken van een kaars, een moment van stilte en een gedicht.
De notulen van 2018 werden goedgekeurd en de penningmeester gaf toelichting op financiële zaken. De aftredende bestuursleden Marijke Hilderink en Leo Rabelink ontvingen van interim voorzitter Fons Stapelbroek een bos bloemen en een envelop als dank. Fons Stapelbroek memoreerde de vele nieuwe activiteiten die door Marijke opgezet zijn: de aanschuiftafel, de duofiets, het Internetcafé, de Bleijke bus, de 4-daagse fietsvakantie en de groei van de bridgeclub. Leo werd neergezet als de man van het jaarboek, het seniorenconvent en als mede oprichter van het sponsoren bestand. Vele vergaderingen zowel lokaal als regionaal werden door hem bezocht, waardoor hij steeds gedegen advies kon geven aan de achterban. Als opvolger werd Frans de Vrught voorgedragen (er is nog een vacature voor een bestuurslid).
Na het officiële gedeelte was er ruimte voor plezier en ontspanning. Er was een optreden van het Duo Fris van de Draod uit Zeddam. Zij brachten sketches en dialectliedjes die gemuudelijk aan elkaar gepraat werden, na de pauze kwamen ook meezingers aan de orde. Als verrassing zongen ze de scheidende bestuursleden op ludieke wijze toe. Het publiek gaf hen voor hun optreden een welgemeend applaus.

 

Jaarvergadering Bridge

Irene Lichtenberg heeft na vele jaren als secretaresse van Bridgeclub " De Kei " het stokje over gedragen aan José Winkelman.
Als dank voor alle werkzaamheden kreeg ze een bos bloemen en twee heerlijke flessen wijn uitgereikt.

€300,-- 

Dankbaar hebben wij een gift van €300,-- uit het "Reinierhilderinkfonds" van de "Schutterij st. Jan" in ontvangst genomen.
Dit bedrag is bedoeld om de activiteiten van "De Bleijkebus" voort te kunnen zetten.

 

KBO (Krachtige Belangen Organisatie) is een vereniging voor 55-plussers in Keijenborg e.o.
Deze club probeert op te komen voor de belangen van alle 55-plussers. 


Wij organiseren:                                                 

 Ontstaansgeschiedenis.

Op 22 februari 1968 op een feestvergadering van Schuttersgilde St. Jan is het idee ontstaan om wat voor de ouderen in de parochie Keijenborg te organiseren. Een kaartmiddag op de donderdag en 1 keer per maand een bijeenkomst, een ontspanningsmiddag bij café de Eikeboom zou voor veel ouderen zeer welkom zijn.
En zo ontstond de KBO “Ons Genoegen”.
Een jaar later werd een bestuur gevormd. De heer H. Hermans was de eerste voorzitter.
In de loop van de jaren veranderde er veel. Er werden vaste bestuursvergaderingen gepland en bestuurscursussen gevolgd. Ook kwamen er thema-avonden. We sloten ons aan bij de regio Achterhoek en de provincie Gelderland.

 

Copyright © 2004-2019 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee