Adviseurs

Ouderen Adviseur


Bij de KBO zijn twee mensen opgeleid tot vrijwillige ouderenadviseur, te weten: 
Frida van der Schot    tel. 0575-462992
Trees Stapelbroek      tel: 0575-463253

De taken van de ouderenadviseurs

 • U bezoeken en helpen bij het invullen van formulieren.
 • Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een noodzakelijke woonaanpassing in het
  kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • Vragen over huurtoeslag.
 • Mogelijkheden tot kwijtschelding van gemeentelijke belasting.
 • Helpen bij de aanvraag voor een Persoons Gebonden Budget (PGB)
 • De eigen bijdrage in het kader van de WMO
 • Reductieregeling
 • Regeling duurzame gebruikersgoederen (voor 65-plussers).
 • Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.
 • Financiële tegemoetkoming bij een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering/bijzondere bijstand.

 

De  ouderenadviseurs kunnen u helpen de juiste weg te vinden bij het zoeken naar oplossingen voor uw problemen. Wij willen nog eens extra de aandacht vestigen op deze mogelijkheden.

Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met het secretariaat.
Misschien krijgt U het idee om zelf zo'n cusrsus te volgen.
Neem dan ook contact op met het secretariaat.

Belasting adviseurs

De ouderenbonden, waaronder de KBO, hebben gezamenlijk vrijwilligers opgeleid tot belastingadviseur.
De KBO heeft 2 vrijwillige belastingadviseurs:
Wilbert Bergervoet   tel. 0575-461570
Paulien Jansen        tel. 06-19320975
Zij kunnen u helpen met het invullen van uw aangiftebiljet. 

Wilt U meer hierover weten, neem dan contact op met een van de adviseurs.
Ook wanneer U graag een cursus wilt volgen voor vrijwillige belastingadviseur. 
Juist wanneer u geen belastingbiljet ontvangt, kan het toch goed zijn bij de belastingdienst een aangiftebiljet aan te vragen over het afgelopen jaar. U kunt dus hulp vragen bij het invullen van uw aangiftebiljet
Onze belastingadviseurs willen u graag hiermee helpen. 

 

Copyright © 2004-2024 KBO | Ontworpen door WebdesignIdee